Kom-op-adem midweken ‘Leven met verlies’ en ‘Mijn familie en ik’

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan voor mensen die tot rust willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je er weleens aan gedacht, maar twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens het spreekuur.

Naast dit herstelarrangement zijn er in november weer twee Kom-op-adem midweken:

– ‘Leven met verlies’ voor mensen die een dierbare hebben verloren (15-17 november)

– ‘Mijn familie en ik’ voor wie familierelaties ingewikkeld zijn (20-22 november)

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband en er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Voor meer informatie, neem een kijkje op www.pdcdeherberg.nl. Je kunt je aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch 026-3342225.