Adventsbijeenkomsten

Op 6 december, 13 december en 20 december zijn er weer Adventsbijeenkomsten in de kerk. Samen zullen we liederen zingen, bidden en luisteren naar enkele woorden uit de Bijbel. Het thema is dit jaar: ‘Zingen tijdens Advent.’ Het samen zingen zal gebeuren onder begeleiding van het orgel en de koperblazers. We starten elke keer om 20:15 uur in de kerk en de bijeenkomsten zullen ongeveer een half uur duren. We zien uit naar goede en gezegende avonden!

Liturgie – Adventsbijeenkomsten 2023 – voor de website