Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Donderdag 14 december a.s  zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom op de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. We hebben een mooi kerstprogramma en sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.