Namen indienen voor kerkenraad vacatures

Voor de 3 openstaande kerkenraadsvacatures ouderling vraagt de kerkenraad aan de gemeente om weer namen in te dienen, zodat de kerkenraad dubbeltallen kan opstellen. De vorige lijst met ingediende namen is goed gebruikt voor het stellen van dubbeltallen en gezien de grote groep van betrokken broeders is het goed om weer een vernieuwde lijst te hebben. Namen kunnen weer bij de scriba worden ingediend. Dat kan tot en met maandag 18 december. We verwachten de stemmingsvergadering dan op woensdag 10 januari te houden.