Voornemen tot beroep aan Ds. Mouw

De kerkenraad is verheugd en dankbaar om aan de gemeente te kunnen meedelen dat wij het voornemen hebben om een beroep uit te brengen op dominee A. J. Mouw uit Wijk en Aalburg. Voorafgaand aan het uitbrengen van het beroep hebben de gemeenteleden de mogelijkheid om een bezwaar, tegen de gevolgde procedure om tot dit beroep te komen, in te dienen. Dat kan tot en met vrijdag 19 januari 2024. Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal het beroep hoogstwaarschijnlijk zaterdag 20 januari aan ds. Mouw worden overhandigd. De kerkenraad zal de gemeente via de afkondigingen, De Zaaier en de website op de hoogte houden. Wij willen via deze weg nogmaals de beroepingscommissie van harte danken voor de gedane werkzaamheden om tot dit voornemen te kunnen komen. Wilt u en jij wat betreft het beroep ds. Mouw, de gemeente in Wijk en Aalburg en onze gemeente in het gebed gedenken?