Ontmoetingsmiddag voor ouderen en alleengaanden

Donderdag 8 februari a.s  zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom op de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. Het programma bestaat uit een inleiding door Sam Janse over het thema “Vrouwen in het Nieuwe Testament die Paulus hielpen bij zijn zendingswerk”. We sluiten de middag af met een stamppottenbuffet. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.