Beroep op Ds. Ouwehand

De kerkenraad is dankbaar dat het beroep op ds. B. Ouwehand uit Andel is uitgebracht

Dominee Ouwehand zal op 17 maart in de avonddienst voorgaan. Daarna is er in De Hoven een samenkomst met de gemeente, waarin de dominee de gemeente en de gemeente de dominee wat beter kan leren kennen. Wij nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

D.V. dinsdagmiddag 19 maart zal ds. Ouwehand de gemeente opnieuw bezoeken. Deze middag staan de kerkelijke gebouw en pastorie centraal met ook een bezoek aan Open Vensters. Aansluitend aan dit bezoek zal er in de avond een kennismakingsgesprek met het moderamen en de kerkenraad zijn. We zien uit naar een goede ontmoeting met elkaar.

Wilt u of jij een berichtje sturen aan de dominee en zijn gezin, dan kan dat op het volgende emailadres: bjwouwehand@gmail.com of per post naar: Kerkstraat 13a, 4281 LL Andel.