13 mei: IZB-collecte voor Rotterdam Charlois

Bijbelgetrouw, in de traditie van de kerk der eeuwen. En eigentijds, zodat ook mensen ‘van buiten’ geen drempel ervaren. Zo zou de sfeer in de pioniersgemeente Rotterdam Charlois het beste kunnen worden samengevat. De Oude Kerk van Rotterdam Charlois is een van de drie locaties van Noorderlicht. Ds. Nathan Noorland is – in deeltijd – als voorganger betrokken bij dit IZB-project. De eredienst staat centraal, en het is daarnaast de bedoeling dat de ‘levendige geloofsgemeenschap’ die hier hopelijk ontstaat, (diaconale) activiteiten ontplooit voor de buurt. Zodat wijkbewoners niet alleen op zondag maar elke dag van de week iets kunnen proeven van Gods liefde. Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor een project in de opstartfase. Toch wisten, wonderlijk genoeg, ook nieuwe mensen de kerk te vinden! Wij kunnen ons missionaire werk niet doen zonder uw gebed. Ook uw financiële steun is nodig, vandaar deze collecte. U kunt uw gift ook overmaken op IBAN NL 26 RABO 0302 2061 91 t onder vermelding van ‘Noorderlicht Charlois, Rotterdam’. Mede namens ds. Noorland alvast hartelijk dank. IZB, Amersfoort!

041 – IZB – Algemeen – Flyer Rotterdam Charlois –