Beroepingscommissie update januari 2024

Dinsdagochtend 9 januari hebben we een vervolg gesprek bij de predikant thuis. We willen u/jou vragen biddend in de Geest om dit gesprek heen te staan zoals in Efeze 6:18 staat.